NYHET


Nu kan du boka akuttider Mån-Fre  kl 10.00-12.00.
Pris 300 kr
Varmt välkommen att boka en telefontid.


Varför är det bra att ha tillgång till ett homeopatiskt akutapotek hemma?

Tillstånd som uppkommer hastigt räknas som akuta. Det kan vara en chock efter en olycka, ett fästingbett, ett ryggskott, en brännskada eller en akut förkylning eller influensa.

Ju snabbare du kan ha tillgång till homeopatisk behandling desto bättre och lättare blir det för kroppen att snabbt återställa sig från ett sjukt tillstånd till ett friskt tillstånd.

Inom homeopatin ses även vissa akuta tillstånd som ett uppblossande av det som vi kallar din latenta psora. Den latenta psoran, kroppens inre ”sjukdomsfrön” bär vi alla mer eller mindre omkring på och dem kan vakna upp av diverse yttre eller inre omständigheter. En influensa, en sorg, en chock eller något annat.

När du väljer att behandla dig med homeopatiska läkemedel under dessa akuta uppblossande så botas något i den latenta psoran varje gång och du blir allt som oftast frisk snabbare från din sjukdom. Du boostar samtidigt ditt immunförsvar och står på så sätt lättare emot sjukdom.

Ju snabbare du kommer igång med behandling desto bättre är det. Vid rätt homeopatisk behandling så skadar du aldrig eller skapar biverkningar i din kropp. Du hjälper  och stärker kroppen med sin egna självläkning.

Vid köp av ett homeopatiskt apotek hos mig ingår en (1) konsultation över telefon den dag du eller någon i din familj blir sjuk. 

En kort beskrivning av de olika homeopatiska läkemedlen medföljer också i akutapoteket.

Den här väska innehåller 30 olika homeopatiska läkemedel. Hela väskan kostar 3333 kr och då har du ett bra homeopatiskt apotek för dig och din familj.

Som bonus medföljer en konsultation med mig Fannia homeopat över telefon vid akut sjukdom.

OBS! Homeopatisk behandling är ett komplement i din egenvård och ersätter inte skolmedicinsk behandling.  
Nyligen uppkomna symptom
 Ex: Förkylning, halsfluss, influensa, akut ryggskott, maginfluensa mm mm

Homeopati-en över 200 år gammal läkemetod


Hej och varmt välkommen att påbörja DIN resa mot ett friskare liv med hjälp av läkemetoden homeopati.

Vad är egentligen en frisk kropp? 
Ibland har vi varit sjuka så länge att vi är vana vid våra symptom vilket gör att vi tror att våra vardagskrämpor är något friskt och helt normalt som inte går att göra något åt. Kanske känner du dig orkeslös och saknar energi och livsglädje? Eller så kanske du känner att något känns fel men har fått svar från sjukvården att inget fel kan hittas trots många olika provtagningar? Sådana sjukliga symptom som vi vant oss vid och som ändå gör sig påminda och stör i vardagen, vare sig det gäller smärtor i kroppen eller att livslusten minskat kan ofta läkas med hjälp av homeopati,  så att du kan få ett friskare och behagligare liv med mer energi och livsglädje. 
Att vara frisk innefattar för mig att vara fri från smärta samt att ha en känsla av välbefinnande och att vara fri från överdrivna känslor vilket i sin tur skapar ett tillstånd av ro och frid. Det bör även finns en klarhet i ditt sinne och du ska kunna klara livets utmaningar. 


Inom homeopatin ses dom fysiska, mentala och känslomässiga delarna av människan som en oskiljaktig enhet som inte kan separeras från varandra och därför kommer du som behandlar dig med homeopatiska läkemedel att uppleva en förbättring på alla dessa plan.


Hello and welcome to start YOUR journey towards a healthier life with the help of the healing method homeopathy.


 Sometimes we have been sick for so long that we are used to our symptoms which makes us think that everything is normal and that nothing can be done about it. Maybe you feel a lack of energy and joy in your life? Or maybe you feel that something is wrong without knowing what.

That kind of symptoms as we have become accustomed to and that still interfere in your everyday life, whether it is pain or loss of joy or something else not making your life feel good, can often be cured with help of homeopathic treatment.


From a homeopathic perspective the physical, mental and emotional parts of human beeings are seen as an inseparable entity that cannot be separated from each other and therefore if you make the decision to treat yourself with homeopathic medicines you will experience an improvement on all these levels.


Hur går ett besök till?

Du börjar med att boka en tid. Du kan välja om du vill besöka mig på plats i min mottagning i Hablingbo på södra Gotland eller via zoom.

Du berättar för mig vad jag kan hjälpa dig med, vilka symptom du har och som besvärar dig. Jag kommer att fråga dig vidare om dina symptom tills jag har en klar symptombild på dig och sedan ordineras ett homeopatiskt läkemedel. Första besöket tar ca 1-1 ½ timme för kroniska besvär eller 1/2h för akuta besvär.

Du får med dig medicin för 5-10 veckor beroende på om det är akuta besvär som exempelvis en förkylning, akut ryggskott el liknande du söker för eller  om det är dina kroniska besvär, då behandling behövs under en längre tid och där du behöver komma på minst 3 återbesök för att ge besvären en rimlig chans att läka.

Hur lång tid tar det innan du blir frisk?

Det är högst individuellt men inom en vecka kommer du att känna att något händer i kroppen som visar att en läkning pågår. Ibland kan man uppleva en sk förstförsämring men denna ger med sig ganska snabbt för att sedan läka ut symptomet. Ett typiskt exempel kan vara att ett eksem initialt blossar upp för att sedan läka ut. Du kan också känna av gamla symptom som även dom läker ut om du fortsätter med din behandling.

Vid akut behandling är behandlingstiden betydligt kortare.

Räkna med 1 års behandling per 10 år av kroniska besvär så ger du dig själv en bra och ärlig chans att bli frisk.


Hahnemann homeopati/klassisk homeopati är:

  • Alltid individuell
  • Homeopaten ser hela dig- dina fysiska, emotionella och mentala besvär vägs in.
  • Du får det läkemedel som stämmer in med just dina symptom.
  • Du får ett enda läkemedel åt gången.
  • Det homeopatiska läkemedlet du får är noggrant prövat på friska personer.

Vad är homeopati?

Homeopati är en medicinsk alternativ läkemetod som kan hjälpa dig att läka symptom som är både akuta och kroniska.
Grundaren av den homeopatiska läkemetoden hette Samuel Hahnemann (1755-1843). Han var en tysk läkare, medicinsk skriftställare och översättare.

Hahnemann menade att om man skulle kunna bota sjukdom på ett snabbt, säkert, milt och varaktigt sätt så behöver man välja ett läkemedel som på friska människor kan framkalla ett liknande lidande som symptomen hos den som är sjuk. För att på riktigt kunna utforska ett läkemedels sanna krafter så behöver man se på den konstgjorda sjukdomen som den skapar i en frisk kropp.

Resultatet av prövningarna på ämnen som används i homeopatiska läkemedel finns noggrant dokumenterade i ett stort antal homeopatiska Materia Medica-böcker som används av homeopater i deras arbete världen över. Alla prövningar har gjorts på friska personer av olika åldrar och kön.

Hahnemanns upptäckt lade grunden till en vetenskaplig läkemedelsterapi vars princip lyder ”similia similibus curentur"- lika ska med liknande botas. Denna princip är även homeopatins praktiska handlingsprincip och det är efter denna princip vi Hahnemann-homeopater (klassiska homeopater)arbetar."Läkarens högsta och enda kallelse är att göra sjuka människor friska".
Sjätte Organon §1  // Samuel Hahnemann

Similia Simillibus Curentur-lika ska med liknande botas