Belladonna D30 22ml

SEK 111.00

Beskrivning av artikel

Belladonna D30
Orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Belladonna D30 (Atropa bella-donna)

Hjälpämnen:
Renat vatten 50% etanol 50 vol-%

Förpackning:
22 ml, droppflaska

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut. Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt:
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 2511

Tillverkare:
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland
www.reckeweg.de