En mycket lyckad behandling med hjälp av den homeopatiska läkemetoden.Godartad förstorad prostata behandlad av Fannia homeopat. Så här snabbt gick min patients PSA-värde ner efter homeopatisk behandling.
Han sökte för mestadels svåra urinträngningar. Eftersom medicin från skolmedicinen gjorde patient väldigt trött så sökte han homeopatisk behandling och voilà urinträngningar minskade och PSA-värdet ner som synes på kurvan på bilden från 1177. Väldigt roligt att se resultatet även svart på vitt samtidigt som det viktigaste är att patienten upplever en stor förbättring av sina symptom.
Homeopati lindrar effektivt, skonsamt och varaktigt.
Om det finns homeopatiska studier på förstorad prostata? Självklart, det finns många, här kommer en:
Sabal serrulata extrakt (Strogen forte) vid behandling av symtomatisk godartad prostatahyperplasi - PubMed (nih.gov) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9089044/