"Naturen allena har förmågan att återställa. Läkarens uppgift är att tjäna och består i att understödja naturen i dess strävan att läka och hela"

"Läkarens uppgift är att alltid arbeta i samklang och harmoni med naturen. Aldrig får han arbeta mot naturen."

Hippocrates

Livskraften
av Fannia S. Almén

I homeopatin har livskraften en central roll. Vad menas då med livskraft ur ett homeopatiskt perspektiv? Och varför är den så viktig? 

Kroppen utan livskraften är enligt Samuel Hahnemann –” varken i stånd till förnimmelser, verksamhet eller självbevarelse; den är död.”

Kroppen med de fysiska, de mentala och de själsliga delarna av oss människor kan inte skiljas åt. De är en enhet och behöver ses som en enhet när sjukdom uppstår. De behöver således läkas som en enhet.

Livskraften har vi fått för att våra liv ska löpa harmoniskt och för att vi ska kunna känna oss friska. Livskraften i sig verkar instinktivt och har ingen intelligens, ”den är utan förstånd” skriver Hahnemann. Livskraften kan alltså inte själv läka sjukdomar. Om den skulle kunna det så skulle den aldrig låta oss bli sjuka.

Livskraften låter oss känna, med alla sina förnimmelser och livsyttringar om vi är friska eller sjuka.

När sjukdom uppstår så kommunicerar livskraften ut detta till oss via symptom. Säg att du tex har smärta i halsen, kanske känns det som en halsfluss. Vad betyder detta? Jo att livskraften i halsen är död just där och för tillfället. Du kommer att känna dig sjuk till dess att livskraften återvänder.

Om du i detta skede uppsöker en homeopat, så kommer du att ordineras ett homeopatiskt läkemedel som i sin prövning på en frisk person uppvisat samma symptom som du och din halsfluss uppvisar. Lika ska med liknande botas-Similli Similibus Curentur, homeopatins princip.

Ett homeopatiskt läkemedel fungerar som en starkare konstgjord sjukdom när den skickas in i kroppen. Denna konstgjorda sjukdom (det homeopatiska läkemedlet) liknar sjukdomen som den som är sjuk bär på. Medan livskraften har fullt upp med den konstgjorda sjukdomen så kan den riktiga sjukdomen få läka sig i lugn och ro. Den konstgjorda sjukdomen försvinner så snart patienten slutar med sin homeopatiska medicin, dvs när denne är frisk och livskraften åter flödar i halsen.

En sak till, inom homeopatin finns det många medel mot halsfluss. Vi behandlar inte diagnoser utan symptom och alla med symptom av halsfluss har till viss del liknande symptom men där finns även en hel del unika, karakteristiska symptom för just ditt sjukdomstillstånd. Tex så kan det skilja i kroppstemperatur mellan individer och även skilja sig som så att en är törstig medan en annan inte är det. Någon kanske får förbättring av kall dryck och någon annan kanske får förbättring av varm dryck osv. Därför är det bra att konsultera en homeopat. Vi homeopater vet vilka frågor vi ska ställa och vi känner mycket väl till våra homeopatiska läkemedel. Läkning med homeopati sker skonsamt, effektivt och varaktigt.


Källhänvisning:

Organons sjätte upplaga av S.Hahnemann paragraf 7-34

Föreläsning Homeiatriker Monika Swärd

Homeopati enligt Hahnemann av Gert Eselböck kap 5